15139222_10210235663023692_454879413_n

მანიფესტი►აწარმოე რეალური პოლიტიკა

ბოლო წლების განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოს მოღვაწეობა უმეტესად ფოკუსირებული იყო ისეთი საკითხების ირგვლივ, რომელთა პრობლემატიზება ხელოვნურად ხდებოდა.

screenshot-1150

რეფორმის პერსპექტივები სამართალდამცავ სისტემაში

ბოლო წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა, რომელთა ნაწილი ეხმაურებოდა ამ უწყებებში არსებული ინსტიტუციური პრობლემების მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას

new-piktochart

მიმოხილვა ► სამუშაო ადგილებზე მომეტებული ტექნიკური საფრთხის კონტროლის მექანიზმი და მისი ეფექტურობა

ჭიათურის მაღაროებსა და ტყიბულის შახტებში განხორციელებული ტექნიკური საფრთხის კონტროლის ანალიზი ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ფუნქციები ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო არის  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობა შესაბამისი  მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრება. წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მანდატის ანალიზი და მის მიერ, ჭიათურაში, შპს „ჯორჯიან…

14902822_1317142961651673_1457259643305108513_o

ღია მიმართვა სს „საქართველოს რკინიგზას“, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს და საქართველოს პარლამენტს

ხარაგაულის რაიონის სოფელ ზვარეში, რკინიგზის სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშების პროტესტის დასრულების მიუხედავად, დასაქმებულთა მძიმე სამუშაო პირობებისა და შრომითი ექსპლუატაციის შენარჩუნების რისკები კვლავ არსებობს, რამდენადაც ერთი მხრივ შრომის ინსპექტირების მექანიზმი კვლავ არაეფექტურია, ხოლო მეორე მხრივ სს „საქართველოს რკინიგზა“ უარს აცხადებს პასუხისმგებლობა აიღოს რკინიგზის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშების უფლებრივი მდგომარეობის კონტროლზე.

fb_coverr (2)

კოალიცია თანასწორობისთვის ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის დღეს ეხმიანება

კოალიცია თანასწორობისთვის უერთდება ტრანსგენდერ ადამიანთა ხსოვნის აღნიშვნის დღეს და მოუწოდებს სახელმწიფოს, ეფექტურად გამოიძიოს ტრანსგენდერ ადამიანთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის შემთხვევები და დაგეგმოს ეფექტრიანი გზები წინასწარგანწყობითა და სტიგმით განპირობებული დისკრიმინაციული პოლიტიკისა და გენდერის სამართლებრივი აღიარების არაჰუმანური პრაქტიკის  აღმოფხვრისა და პრევენციის მიზნით.

download

EMC მამაკაცებისთვის ბავშვის მოვლის გამო შვებულების და მისი ანაზღაურების უფლების არარსებობას საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს

ბიოლოგიური მამებისათვის ბავშვის მოვლის გამო შვებულების და მისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნაწილის ანაზღაურების უფლების არარსებობის არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართავს.

14997284_10210134769021405_1550746914_n

კვლავაც კაპიტალიზმის ნაწილი? მარქსისტულ-ფემინისტური პერსპექტივები ოჯახზე

ილუსტრაციის ავტორი: ედიტ ვონეგუტი თარგმანი: სალომე ლაცაბიძე 1970-80-იან წლებში ქალთა ჩაგვრის შესახებ მარქსისტულ-ფემინისტური მიდგომის ანალიზი მნიშვნელოვნად იცვლება. ავტორები ცდილობდნენ, ზუსტად განესაზღვრათ ის გზები, რომლითაც კაპიტალიზმი აყალიბებს ქალების ჩაგვრას როგორც ზოგადად საზოგადოების, ასევე კერძოდ, შრომის ბაზრის შიგნით. თუმცა, ასევე,  შედარებით ვიწროდ განმარტავდნენ, თუ რატომ ინარჩუნებს კაპიტალიზმი ბირთვული ოჯახს და მასში ქალების ჩაგვრას.

blogi

ჭიათურა: კონტროლი და სიძულვილი

ავტორი:გიორგი ღვინჯილია „იმის გამო, რომ კაპიტალიზმი თავის ბალანსს გამუდმებით ინარჩუნებს, კაცობრიობის სამი მეოთხედი ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ძალიან ღარიბები არიან საიმისოდ, რომ იყვნენ დავალებულნი და ძალიან მრავალრიცხოვანნი, იმისათვის, რომ ჩასხდნენ ციხეში. ამის გამო, კონტროლის საზოგადოებას საქმე ექნება არა მხოლოდ საზღვრების ეროზიასთან, არამედ მოუწევს, შეეჯახოს სოციალურ აფეთქებებს ღარიბ კვარტალებსა და ინდუსტრიულ გეტოებში“

%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%ae%e1%83%94

EMC: მოხის კომისიის გადაწყვეტილების სამართლებრივი შეფასება

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიგორინგის ცენტრი (EMC) ეხმიანება ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე, კლუბის სტატუსით რიცხულ, შენობასთან დაკავშირებით არსებული გარემოებების შემსწავლელი კომისიის (შემდომში კომისია) მიერ 2016 წლის 4 ნოემბერს მიღებულ რეკომენდაციას.

screenshot-207

ვიდეო►უსახლკარობა, სახელმწიფოსგან არღიარებული პრობლემა

    ➤ვიდეო ეფუძვნება EMC-ის და „ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის” მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს.კვლევა შეგიძლიათ წაიკითხოთ შემდეგ ბმულზე:https://emc.org.ge/2016/10/27/emc-172/ ➤ვიდეო მომზადებულია ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს” მხარდაჭერით.

orta_jame_mosque_batumi_2014-04-25

ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფის სახელით EMC დისკრიმინაციის საქმეზე სახალხო დამცველს მიმართავს

ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC), ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფის სახელით, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის საფუძველზე, სახალხო დამცველის წინაშე განაცხადი წარადგინა.

download

EMC ქუჩაში მცხოვრები მიუსაფარი პირებისათვის საარსებო შემწეობის მიღების შემზღუდავ რეგულაციებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს

მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის არმქონე, ქუჩაში მცხოვრები მიუსაფარი პირებისათვის საარსებო შემწეობის მიღების შემზღუდავი რეგულაციების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, 2016 წლის 31 ოქტომბერს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC) სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს.

hom

კვლევა► უსახლკარობა – სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი

უსახლკარობა და სათანადო საცხოვრისის არქონა საქართველოში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს, თუმცა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სივრცეებში ეს საკითხი არასათანადოდ არის აღიარებული.  უსახლკარობის პრობლემის სიმწვავის მიუხედავად,  არ ხდება ამ გამოწვევის წინაშე მდგარ პირთა საჭიროებების, ასევე უსახლკარობისა თუ სათანადო საცხოვრისის არქონის ფორმებისა და გამომწვევი მიზეზების შესწავლა. სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასებისა და კვლევითი მონაცემების სიმწირის ფონზე, კვლევამ მიზნად დაისახა საცხოვრისის უფლების…