სოციალურად დაუცველები ათონელზე [video]

424_590902814275695_658851194_nსოციალურად დაუცველი პირები ათონელზე.
დოკუმენტური მასალა ათონელის ქუჩაზე მდებარე #68 სკოლაში იძულებით შესახლებული სოციალურად დაუცველი პირების მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ასახავს.

Socially Vulnerable families in Tbilisi
Video material describes poor social and economic conditions of socially unprotected families who moved into the building of former school #68 situated at Atoneli street, Tbilisi, Georgia.