შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის პრაქტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში

კვლევა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის პრაქტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში“ მომზადდა პროექტის ,,გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა საქართველოში’’ ფარგლებში, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება-საქართველოს (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა.

კვლევა მიზნად ისახავს, გაანალიზოს ევროკავშირის ქვეყნების როგორც საუკეთესო გამოცდილება, ისე არსებული ხარვეზები გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (შემდგომში: UNCRPD) იმპლემენტაციის თვალსაზრისით, რაც ვფიქრობთ, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ამ საერთაშორისო დოკუმენტთთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესების გაძლიერებასა და გაღრმავებას საქართველოში რაც მის იმპლემენტაციას უნდა ისახავდეს მიზნად.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის პრაქტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში