“ევრომაიდანი” – სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტების ანალიზი

დისკუსია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში (EMC)
მომხსენებლები:
ნუკრი შოშიაშვილი – ისტორიის დოქტორანტი; პოსტ-საბჭოთა მკვლევარი;
ირაკლი გუნია – საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი.