რატომ ფემინიზმი? – თამარ ცხადაძის ლექცია

თამარ ცხადაძის მოხსენება EMC-ის “სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის” ფარგლებში