შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის მუშაობის შეფასება

Assessment of the performance of the Ministry of Interior after November 2012 Transparency International Georgia„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“, „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის“, „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ (EMC) და „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ ერთობლივი ანგარიში.