არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის პროექტთან დაკავშირებით