სექსუალობა და ძალაუფლება – ეკა აღდგომელაშვილი

ეკა აღდგომელაშვილის მოხსენება EMC-ის “სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის” ფარგლებში