ქვიარ თეორიები – ანა რეხვიაშვილი

ანა რეხვიაშვილის მოხსენება EMC-ის სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის ფარგლებში. თემა: ქვიარ თეორიები.