თეორემა 25/06/2014

თეორემა: ჩაგრული პრეზიდენტი და არაუფლებამოსილი პირის ხელში კონცენტრირებული ძალაუფლება

სტუმარი: ვახუშტი მენაბდე – ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)