სლავოი ჟიჟეკი – ძალადობის შესახებ

ავტორი: სლავოი ჟიჟეკი
მთარგმნელი: ალექსანდრე წურქავა
რედაქტორი: მაია ბარქაია

თარგმანი ქვეყნდება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) “სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის” ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.