კაპიტალიზმის პოლიტიკური ეკონომია – სოსო ჭაუჭიძე

სოსო ჭაუჭიძის ლექცია – კაპიტალიზმის პოლიტიკური ეკონომია (ღირებულება: საქონელი და ფული)

მოხსენება გაკეთდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) “სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის” ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.