ქალთა ემანსიპაციის პერსპექტივები [video]

დისკუსია თემაზე “ქალთა ემანსიპაციის საკითხები”.

მომხსენებლები:
ალექსანდრა აროშვილი – სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი;
თამარ ცხადაძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

მოდერატორი:
მაია ბარქაია – გენდერის მკვლევარი.

მოხსენება გაკეთდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) “სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის” ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.