კარლ პოლანის “დიდი ტრანსფორმაციების” შესავალი

ავტორი: ფრედ ბლოკი

თარგმანი: სოსო ჭაუჭიძე

თარგმანი ქვეყნდება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) “სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის” ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.