ჯუდიტ ბატლერი: იდენტობა, სქესი და სუბსტანციალობის მეტაფიზიკა

ავტორი: ჯუდიტ ბატლერი
თარგმანი: გიორგი ჩუბინიძე

თარგმანი ქვეყნდება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) “სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის” ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.