სიღარიბის დაძლევის გზები და მათი კრიტიკული გააზრება – თათული ჭუბაბრია

თათული ჭუბაბრიას ლექცია “აქტივიზმის პლატფორმის” ფარგლებში
მოხსენება გაკეთდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) “სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის” ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება