ევროპის გაპროვინციულების იდეა

ავტორი: დიპეშ ჩაკრაბარტი

გიორგი ჩუბინიძის თარგმანი

——————————————————————————————————————-

თარგმანი მომზადებულია „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC)“ “სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის” ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ისმხარდაჭერით ხორციელდება