„ჩაგრულთა ხმები: კვლევა, ხელოვნება და აქტივიზმი სოციალური ცვლილებებისთვის“

10380974_878800328819274_5660292642515303224_nადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით, იწყებს ახალ პროექტს – „ჩაგრულთა ხმები: კვლევა, ხელოვნებ და აქტივიზმი სოციალური ცვლილებებისთვის“.

პროექტის მიზანია, სამოქალაქო აქტივისტების, მკვლევრებისა და არტისტების მობილიზება  მარგინალიზებული ჯგუფების ჩაგვრისა და ჩაგვრის მიზეზების კვლევისათვის. პროექტის ფარგლებში, მოხდება მკვლევრების, აქტივისტებისა და ხელოვანების, მხარდაჭერა, როგორც ინტელექტუალური, ასევე ფინანსური და ტექნიკურ-მატერიალური რესურსებით, რათა მონაწილეებმა შეძლონ სოციალური უთანასწორობის, ეკონომიკურად, პოლიტიკურად თუ კულტურულად მარგინალიზირებული ჯგუფების, მათ შორის, ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური უმცირესობების თემაზე კვლევებისა და სოციალური არტ-პროდუქტების მომზადება და ადვოკატირება სოციალური ცვლილებებისთვის.

პროექტის პირველ ეტაპზე, EMC გამოაცხადებს ღია საგრანტო კონკურსს, რომლის ფარგლებშიც შეირჩევა 5 მკვლევარი. მკვლევრები 4 თვის განმავლობაში, სათანადო მეთოდოლოგიის დახმარებით, გააანალიზებენ არსებულ ჰეგემონიურ პოლიტიკასა და სოციალურ რეალობას და შეისწავლიან მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფების ჩაგვრის პრაქტიკებს.

პროექტის მეორე ეტაპი ითვალისწინებს კვლევისას მიღებული მიგნებებისა და რეკომენდაციების რეალობაში განხორციელების მხარდაჭერას. ამისათვის, ღია საგრანტო კონკურსის გზით, EMC შეარჩევს სოციალური არტ-პროდუქტის (მულტიმედია, ქუჩის არტი და ა.შ.) 5 იდეას, რომელშიც კვლევის  შედეგად შემუშავებული კონცეფციებისა და მიგნებების ჩვენებასა და აქტუალიზებას მოახდენს. პროექტი ითვალისწინებს შერჩეულ არტისტებთან თეორიულ მუშაობას და მათი ცოდნის გაძლიერებას, რაც გულისხმობს, სამუშაო პროცესში მკვლევრების აქტიურ მონაწილეობას. პროექტის მეორე ეტაპზე შექმნილი პროდუქტები გათვლილი იქება მოსახელობის ფართო სეგმენტზე და შეეცდება სოციალური ცვლილებების წახალისებას

პროექტის ბოლოს, გაიმართება შემაჯამებელი სადისკუსიო ფორუმები საქართველოს 4 სხვადასხვა ქალაქში: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და თელავში. ფორუმებზე გაიმართება კვლევებისა და სოციალური არტ-პროდუქტების პრეზენტაცია და  საჯარო დისკუსიები.

პროექტის ფარგლებში, EMC გააგრძელებს ბლოგ-პოსტების გამოქვეყნებას, რომელიც მიმდინარე სოციალური და პოლიტიკური პროცესების ალტერნატიული ხედვით გააზრების მცდელობა იქნება. ამასთან, მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, EMC გააგრძელებს საჯარო დისკუსიების ციკლის ორგანიზებასა და თანამედროვე პოლიტიკური და სოციალური მეცნიერებების, ასევე ფილოსოფიის მნიშვნელოვანი ტექსტების თარგმნას ქართულ ენაზე. ასევე, NED-ის პირველი პროექტის ფარგლებში შექმნილი ბიბლიოთეკა, შეივსება ახალი წიგნებით.

პროექტის საერთო ბიუჯეტი:  31 850 $

პროექტის ხანგრძლივობა:  01.11.2015- 31.07.2016

“Dissenting Voices: Combining Academia, Art and Activism”

 

With the support of National Endowment for Democracy (NED), the Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) is commencing a new project – “Dissenting Voices: Combining Academia, Art and Activism.”

The project aims at mobilizing civic activists, researchers and artists in order to study the oppression of marginalized groups and the underlying reasons of oppression. Within the scope of this project, the researchers, activists and artists will be supported by intellectual, as well as financial and technical-material resources in order to enable the project participants to prepare research studies and social art projects on the issues of social inequality and economically, politically, or culturally marginalized groups, including ethnic, religious, or sexual minorities, and to undertake advocacy for social changes.

During the first stage of the project, EMC will announce an open grant competition, though which 5 researchers will be selected. Using relevant methodology, the researchers will analyze hegemonic policies and social reality and will investigate the practices of oppressing vulnerable and marginalized groups for 4 months.

The second stage of the project envisages support for practical implementation of research findings and recommendations. To this end, EMC will select 5 ideas for social art products (multimedia, street art, etc.) through an open grant competition. The art products will demonstrate and actualize the concepts and findings prepared throughout the research. The project envisages theoretical work with selected activists and strengthening of their knowledge, which implies active participation of the researchers in the working process. The art products created during the second stage of the project will target wider segments of the population and will try to encourage social changes.

By the end of the project, summarizing discussion forums will be organized in 4 cities of Georgia, namely, in Tbilisi, Batumi, Kutaisi and Telavi. The forums will involve presentations of research and art projects and public discussions.

Within the research scope, EMC will continue to publish blog posts attempting at alternative understanding of current social and political processes. In addition, EMC will continue to organize the cycle of public discussions and translate important texts in the fields of contemporary social and political sciences into Georgian. Furthermore, the library created within the scope of the first project financed by NED will be further enriched.

Project Duration:  01.11.2015- 31.07.2016

Total Project Budget:  31 850 $

ned1