საუბარი რელიგიაზე: ეკლესიის დაფინანსების ახალი მონაცემები

წყარო ტაბულა

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC) და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI), ბოლო ორი წლის განმავლობაში რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფოსგან დაფინანსება იკვლიეს. ახალ მონაცემებზე ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თამთა მიქელაძე და ეკა ჭითანავა საუბრობენ