ინფოგრაფიკა►საწარმოო ტრავმებით დაშავებული და გარდაცვლილი

ბოლოოო

წყარო:საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო