ინფოგრაფიკა►გაჭიანურებული სასამართლო რეფორმა და თანმდევი პოლიტიკური პროცესები

ინფოგრაფიკა ფინალური

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC)” მოამზადა მიმოხილვა “მესამე ტალღის” სასამართლო  რეფორმაზე.