დისკუსია►კრიზისი თურქეთში – გეოპოლიტიკური პერსპექტივის მიღმა

 ინტერვიუ ფოთი ბენლისოისთან, რომელიც წარმოადგენს თურქულ მემარცხენე გაერთიანება „ბაშლანგიჩ კოლექტივს“, საუბრობს თურქეთში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მიმდინარე სოციო-პოლიტიკურ მოვლენებზე.

                                                                                                                                                               ნაწილი I

                                                                                                                                                            ნაწილი II

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC)” გამართა დისკუსია თურქეთში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით.
დისკუსიაზე, მომხსენებლებმა ისაუბრეს თურქეთში მიმდინარე მოვლენებზე, რომელიც ქართულ საჯარო სივრცეში იშვიათად სცდება რეგიონულ, გეოპოლიტიკურ ჭრილს.
►მომხსენებლები:
– მოდერატორი: თათული ჭუბაბრია (EMC-ის პროექტების კოორდინატორი);
– გიორგი ხატიაშვილი (საჯარო ადმინისტრირების მაგისტრი, აგასტას უნივერსიტეტი);
– სანდრო ბაკურაძე (თურქოლოგიის მაგისტრი, ჰაჯეთთეფეს უნივერსიტეტი).

►ვიდეო მომზადებულია პროექტის “ჩაგრულთა ხმები:კვლევა, ხელოვნება და აქტივიზმი, სოციალური ცვლილებებისთვის” ფარგლებში, რომელსაც EMC ახორციელებს National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით.