ვიდეო►რა უშლის ხელს პოლიტიკურად ნეიტრალური პოლიციის შექმნას?!

რა უშლის ხელს პოლიტიკურად ნეიტრალური პოლიციის შექმნას?!

ვიდეო ეფუძვნება EMC-ის მიერ ჩატარებული კვლევის – “პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში” დასკვნებს და მიგნებებს.

►კვლევა:https://emc.org.ge/2016/09/05/emc-128/

►ვიდეო მომზადებულია პროექტის ფარგლებში „პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის საქმიანობაში“. პროექტი განხორციელდა ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პროგრამა „მატრას“ მხარდაჭერით.