კამპანია ►რას მოითხოვ შენ! გუგული ცუცქირიძე

 

„კომპანიის როლი მათ მკურნალობაში და კომპენსაციის ანაზღაურებაში ძალიან დიდი უნდა იყოს მაგრამ კომპანია რატომღაც ცდილობს რომ ყოველთვის დაშავებული გამოვიდეს მტყუანი და თვითონ აიცილოს ყოველგვარი პასუხისმგებლობა“ – გუგული ცუცქირიძე

2005 წლიდან სახელმწიფოს მიერ დაწყებული პოლიტიკის შედეგად დასაქმებულები დაუცველები რჩებიან, გარემოს რესურსები კი უკონტროლოდ არის ათვისებული.
სახელმწიფოს უმოქმედობა უნდა დასრულდეს.
ჩვენ ვითხოვთ ადამიანების კეთილდღეობაზე დაფუძნებულ სოციალურ პოლიტიკას.
რას მოითხოვ შენ?

►„რას მოითხოვ შენ?“ კამპანია წარმოადგენს მცდელობას მოხდეს შრომისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების, სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირება.