“კოალიცია თანასწორობისთვის” მიმართვა საქართველოს პარლამენტს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გაუმჯობესების თაობაზე

“კოალიცია თანასწორობისთვის” მიმართავს საქართველოს პარლამენტს და მოითხოვს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გაუმჯობესებას.

განცხადების სრული ტექსტი იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში. 

“კოალიცია თანასწორობისთვის” მიმართვა საქართველოს პარლამენტს