ჩვენ შესახებ

emc_into_post-02

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) არის წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო აქტივისტებს.  იგი წარმოადგენს აქტივისტებისა და უფლებადამცველთა ღია პლატფორმას, ერთგვარ რესურსს, რომლის გამოყენების შესაძლებლობაც აქვს ყველა მსურველს, ვინც იზიარებს EMC-ის მიერ დეკლარირებულ ღირებულებებს.

ორგანიზაცია დაარსდა 2012 წლის 28 ნოემბერს, სხვადასხვა გამოცდილების მქონე აქტივისტების მიერ. ამ დროიდან მოყოლებული, EMC ცდილობს იმუშავოს მარგინალიზებული და დისკრიმინირებული ჯგუფების უფლებების დაცვის, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემური რეფორმირების,  სტრუქტურული ძალადობისა და სოციალური ჩაგვრის საკითხებზე.  ორგანიზაციის ძირითადი ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი უსახლკარო პირები, მძიმე სამუშაო პირობებში დასაქმებულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ლგბტ ადამიანები და რელიგიური ჯგუფები.  თავის საქმიანობაში EMC იყენებს კვლევის,  მონიტორინგის, ადვოკატირებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტრუმენტებს.

აღნიშნულ თემატიკაზე EMC სამი ძირითადი პროგრამული მიმართულებით მუშაობს:

  • სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამა;
  • სოციალური უფლებების პროგრამა;
  • ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამა.

ორგანიზაციული სტრუქტურა ჰორიზონტალურია და მას  სამი პროგრამის დირექტორი კოლეგიურად, თანამშრომლების აქტიური მონაწილეობით, მართავს. ორგანიზაციისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე საკითხების გადაწყვეტა EMC-ის გუნდის მიერ კონსენსუსის გზით ხდება.

EMC-ის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტების პლატფორმის მხარდაჭერა, რომელიც მიზნად იასახავს ალტერნატიული სააზროვნო სივრცის შექმნასა და სტუდენტებისა და აქტივისტთა ორგანიზებული ჯგუფების მხარდაჭერას.

ამჟამად ორგანიზაცია აერთიანებს იურისტებისაგან, სოციოლოგებისაგან, ჟურნალისტებისა და გენდერის სპეციალისტებით დაკომპლექტებულ 19-კაციან გუნდსა და სხვადასხვა პროფესიის მქონე არაერთ კონტრიბუტორს, რომელთა ერთობლივი მუშაობაც მიმართულია EMC-ის მისიაში დეკლარირებული მიზნების შესრულებისაკენ.

EMC-ის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების, დონორებისა და პარტნიორების შესახებ, ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე emc.org.ge
ან დაგვიკავშირდით:

(+995 32) 223 15 58
შანიძის ქ. 3, თბილისი,
0179 საქართველო

e-mail: humanrightsemc@gmail.com
Facebook: https://fb.com/RIGHTSEMC


 

About us

Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) is a membership based organization, which unites human rights and civil activists with different professional backgrounds. It represents an open platform of civic and human rights activists; everyone who shares the declared values of EMC has a possibility to use this sort of resource.

Since its establishment on 28 November 2012, EMC works in human rights field inter alia on the protection of rights of socially vulnerable, marginalized and discriminated groups, systemic reform of the law enforcement bodies, the institutionalized violence and social oppression.

The key beneficiaries of the organization are socially vulnerable homeless persons, employees working in poor conditions, persons with disabilities, LGBT and religious groups.  In its activities, EMC uses research, monitoring, advocacy and raising awareness.

EMC work encompasses three main directions implemented by:

  • Civic and Political Rights Program;
  • Social Rights Program;
  • Institutional Reform Support Program.

In addition, one of the prioritized directions of EMC’s activity is the support of young civic activists’ platform, which aims to create alternative thinking space and to support the organized civic activists and students groups.

EMC has a horizontal structure managed by three program directors jointly, with direct and active involvement of the stuff members. Essential issues of the organization are decided by EMC team by consensus.

Nowadays, EMC brings together 19 people with backgrounds in law, sociology, journalism and gender, as well as several contributors of various professions. Their joint work is addressed to the achievement of EMC’s declared goals.

Additional information about EMC’s projects and donors is available at: emc.org.ge

or contact:
(+995 32) 223 15 58
3 Shanidze St, 0179, Tbilisi, Georgia

e-mail:humanrightsemc@gmail.com
Facebook: https://fb.com/RIGHTSEMC

 

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s