სტატია ►ჰომონაციონალიზმი თუ ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა? 17 მაისის გეოპოლიტიკური ანალიზი

  ანა რეხვიაშვილი დოქტურანტურის სტუდენტი, გენდერის,  ფემინისტურ და ქალთა კვლევების პროგრამა,  იორკის უნივერსიტეტი

სტატია ►დანაშაული და სასჯელი ქვიარ წინააღმდეგობაში

                                               ლიკა ჯალაღანია, EMC-ს ადამიანის უფლებათა სამართლის იურისტი, მკვლევარი ბოლო წლებში გაიზარდა იმ მკვლევართა რიცხვი, რომლებიც ნეოლიბერალურ ქვიარ პოლიტიკას მისი სადამსჯელო და საპოლიციო აქტივობებში ჩართულობისა და კარცერული სისტემის გაძლიერების პროცესის ნაწილად ქცევის გამო აკრიტიკებს.…

თარგმანი►ტრანს წინააღმდეგობის მეთოდოლოგიები

ფოტო: http://www.deanspade.net თარგმანი: ლაშა ქავთარაძე ავტორი: დინ სპეიდი უნივერსიტეტის (აშშ) სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორია. 2002 წელს მან ჩამოაყალიბა სილვია რივერას კანონის პროექტი, არაკომერციული კოლექტივი, რომელიც აწვდის უფასო სამართლებრივ დახმარებას დაბალშემოსავლიან პირებს და ტრანს, ინტერსექს ან/და გენდერულად არაკონფორმულ ფერადკანიან ადამიანებს, აღნიშნული საქმიანობით სპეიდი ცდილობს შექმნას იმგვარი ტრანს წინააღმდეგობა, რომელიც დაეფუძნება რასობრივ და ეკონომიკურ სამართლიანობას.    გასული ათი…

თვალსაზრისი►რატომ სოლიდარობა პანკისს?

თამთა მიქელაძე, EMC-ის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი უკანასკნელ დღეებში, სოციალურ ქსელებში მიმდინარე დისკუსიებში დაისვა არაერთი შეკითხვა და კრიტიკა იმის თაობაზე, თუ რატომ ვსაუბრობთ ზოგადად პანკისის ხეობაში არსებულ პრობლემებზე თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოხლის ხელყოფის საქმესთან კავშირში. ასევე, ისმის კითხვები 11 იანვარს გამართულ სოლიდარობის აქციაზე   ეთნიკური ნიშნით განსხვავებების აპელირებით ხომ არ მოხდა, საკითხის კიდევ უფრო პოლიტიზირება და ხომ…

ტოლერანტობის პოლიტიკური იდეის კრიტიკა

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს (EMC), როგორც თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციას, სურს გამოეხმაუროს ტოლერანტობის კონცეფციის გარშემო საზოგადოებაში მიმდინარე საჯარო დისკუსიებს და თანასწორობის საკითხებზე მისი მუშაობის პოლიტიკური ხედვა განმარტოს. ჩვენი შეფასებით, უთანასწორობის პრობლემა, რომლის მოგვარების გზადაც ხშირად ტოლერანტობა სახელდება, მრავალშრიანი და პოლიტიკურია ხასიათისაა. რელიგიური, კულტურული,  ეთნიკური თუ სხვა უმცირესობათა ჯგუფების ჩაგვრას არატოლერანტობის კონცეფცია ყოვლისმომცველად ვერ…

სასამართლო რეფორმის მცდარი პრიორიტეტი

  ავტორი: სოფო ვერძეული,  მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი / EMC   2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, “ქართულმა ოცნებამ” სასამართლო რეფორმის სამი ეტაპი განახორციელა.  ამ ეტაპზე მხოლოდ  იმის თქმა შეიძლება, რომ რეფორმის სამივე ტალღის შედეგად ცალკეულ სფეროებში  გაუმჯობესებულია საკანონმდებლო და ინსტიტუციური გარემო,[1] მართლმსაჯულების ორგანიზების და ადმინისტრირების საფუძვლები. თუმცა, საერთო ჯამში ბოლო 5 წლის განმავლობაში გაწეულმა…

სეკულარიზმი: სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობის ჩარჩო

  ავტორი: მარიამ ბეგაძე, ადამიანის უფლებათა სამართლის იურისტი რელიგია თავისი ბუნებრივი მდგომარეობით „კონკურენციაშია“ სხვა რელიგიებთან და მათ მიმართ ექსკლუზიურია, რაც რელიგიური დოქტრინის განხორციელებისთვის დამახასიათებელია. შედეგად, სახელმწიფოს პირდაპირი ასოცირება რომელიმე მათგანთან იმთავითვე გამორიცხავს რელიგიის თავისუფლების დაცვისა და რელიგიებს შორის დისრკიმინაციის აკრძალვის გარანტიებს. რელიგიის ექსკლუზიური ბუნების საპირისპიროდ სახელმწიფოს პირველადი ფუნქციაა მოქალაქეებისათვის ინკლუზიური სივრცის შექმნა, უფლებების აღიარებით და…

ყოველდღიური ცხოვრების ფინანსიალიზაცია საქართველოში

                 ავტორი: ია ერაძე; კასელის უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორანტი                  ილუსტრაცია:მიგელ გალარდო   ბოლო დროს, ჩვენ ირგვლივ ხშირად საუბრობენ საპროცენტო განაკვეთებზე, სესხებზე, ანაბრებზე, ჯარიმებსა და შავ სიებზე. საუბრობენ ყველგან: სახლში, ტრანსპორტში, პარკში, რესტორანში, სამსახურში. ეს თემები ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შემოიჭრა, მოიკალათა…

ემანსიპაცია შრომაში თუ შრომისგან?

ავტორი: თამუნა ქებურია /ფოტოები: ბერნჰარდ ლენგი როგორ განსაზღვრავს ადამიანთა შრომითი აქტივობა და შრომის ორგანიზების ფორმები სოციალურ რეალობას? როგორ იცვლებოდა შრომის ორგანიზების ფორმები, დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს შორის ურთიერთობები, შრომის კონტროლისა და დისციპლინირების საკითხები სხვადასხვა ისტორიულ, პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ ჭრილში, რა გავლენას ახდენს ჩვენს სოციალურ ცხოვრებაზე დასაქმების ადგილზე გაცემული განკარგულებები და დავალებები? როგორია დამოკიდებულება შრომის გადანაწილებას თუ…

დეპოლიტიზების შესახებ

ავტორი: კოტე ერისთავი; სამართლის ფილოსოფიის დოქტორი/ილიას უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტის მკვლევარი   14 მაისს ოთხი მუშა ჩავარდა შახტში. დაღუპულები მეორე დღეს ჯერ კიდევ არ ამოეყვანათ. როგორც ერთი მაღაროელი გვიხსნიდა, ჯერ დანაწევრებული სხეულის ნაწილები უნდა შეეგროვებინათ, მერე აეკინძათ, ამოეტანათ და ბოლოს გაეყინათ. ჩვენ, ვისაც ამ ტრაგედიის პოლიტიზება გვსურს, დეპოლიტიზების სხვადასხვა სტრატეგიას ვაწყდებით. როდესაც გვეუბნებიან,…

მაღაროებსა და შახტებში დასაქმებულთა შრომის პირობები

ფოტო: „ლიბერალი”/სოფო აფციაური მძიმე მრეწველობაში დასაქმებულების სამუშაო პირობები განსაკუთრებულად მძიმეა, რამდენადაც შრომა მომეტებული ტექნიკური საფრთხის ობიექტებზე ჯანმრთელობის და სიცოცხლის რისკებს უკავშირდება.

სარკინიგზო სატრანსპორტო სფეროში დასაქმებულ პირთა შრომის პირობები

                                                                                          ფოტო: მზია საგანელიძე/რადიო თავისუფლება საქართველოში სარკინიგზო სატრანსპორტო სფეროში,  სახელმწიფოს 100%-იანი…