ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულთა და ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტთა გაძლიერება შრომითი უფლებებისა და გარემოს დასაცავად

„ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი” (EMC) იწყებს ახალ პროექტს,

სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა

„ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC) National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა.

„რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა და რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფების შესაძლებლობების გაძლიერება

15 ივლისი (2014) -30 ივნისის (2015) პერიოდში  EMC  განახორციელებს პროექტს „რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა და რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფების შესაძლებლობების გაძლიერება“ .

სამართალდამცავი სისტემის ინსტიტუციური რეფორმა საქართველოში: პოლიტიზირებული სამართალდამცავი სისტემის წინააღმდეგ

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 2014 წლის 10 ივლისიდან ახორციელებს ახალ პროექტს

ინკლუზიური და კონსენსუსზე ორიენტირებული კონსტიტუციური რეფორმის პროცესის ხელშეწყობა საქართველოში

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი” (EMC) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)-ის ფინანსური მხარდაჭერით, 1-ლი ივნისიდან, ახალ პროექტს – „ინკლუზიური და კონსენსუსზე ორიენტირებული კონსტიტუციური რეფორმის პროცესის ხელშეწყობა საქართველოში“ – ახორციელებს.

ქალი პოლიტიკოსების მხარდაჭერა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე

ადამიანის უფლებების  სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), ევროსაბჭოს მხარდაჭერით, ახორციელებს ხუთთვიან პროექტს “ქალი პოლიტიკოსების მხარდაჭერა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე.”

ორმაგი ჩაგვრის ზღვარზე

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ფონდი „ტასოსა“ და „ქალთა ფონდი საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით, განახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც დოკუმენტური შემოქმედებითი ფილმი მომზადდება. 

EMC და TDI ახალ, ერთობლივ კვლევას განახორციელებენ

„ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა“ (EMC) და „ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა“ (TDI) ერთობლივი კვლევის განხორციელება დაიწყო.

ცეცხლსასროლი იარაღისა და ნარკოტიკული დანაშაულების გავლენა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაზე

2013 წლის 12 დეკემბრიდან, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ახორციელებს ახალ პროექტს “ცეცხლსასროლი იარაღისა და ნარკოტიკული დანაშაულების გავლენა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაზე”.

“დამოუკიდებლობის მაღალი სტანდარტების ადვოკატირება ქართულ სასამართლო სისტემაში”

2013 წლის 2 დეკემბრიდან, “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი” (EMC) პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად (საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო) ახორციელებს პროექტს “დამოუკიდებლობის მაღალი სტანდარტების ადვოკატირება ქართულ სასამართლო სისტემაში”,

“საარჩევნო სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში“.

დონორი: ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) განხორციელების პერიოდი: 15 ივნისი – 15 ნოემბერი, 2013 EMC-იმ განახორციელა პროექტი “საარჩევნო სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში“. EMC-მ სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავა: – შეისწავლა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციები და მათი გამოთქმული შენიშვნები. ამასთან მოახდინა ამ მიმართულებით საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევა; – სამიზნე ჯგუფებთან კონსულტაციების გზით გამოკვეთა სისტემათა ის ტიპები, რომლებიც საქართველოში…

ადეკვატური საცხოვრებლის უფლება სოციალური სამართლიანობისათვის

თბილისში მდებარე 20-მდე ობიექტში უსახლკარო ოჯახები არიან შესახლებულები.  მათი დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია რეგისტრირებული და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება. აღნიშნულ ობიექტებში შესახლებულ ოჯახებს უმძიმეს და ღირსებისშემლახავ პირობებში უწევთ ცხოვრება. მთავრობის ახალი ინიციატივით უსახლკარო ოჯახების ნაწილი სპეციალურად მოწყობილ კარვებში აგრძელებს ცხოვრებას. EMC-ის ახალი პროექტის მიზანია სოციალურად დაუცველი უსახლკარო პირების უფლებების დაცვა, რომელიც განხორციელდება მათი უფლებრივი…

ტრენინგების კურსი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის ადამიანის უფლებებზე

დონორი: ევროსაბჭო განხორციელების პერიოდი: 10 სექტემბერი – 27 ოქტომბერი, 2013 EMC-იმ 2013 წლის წინა-საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში ჩაატარა ტრენინგების კურსი საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობაში მყოფი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლთათვის. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს წინასაარჩევნო კამპანიის დაგეგმვაში მონაწილე პირებმა, საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის მენეჯერებმა და ასევე სუბიექტებმა, რომელთაც რელევანტური თანამდებობები უკავიათ პოლიტიკურ პარტიებში (რეგიონალური ოფისებისა და ახალგაზრდული ფრთების უფროსებმა).…

საჯარო სკოლებში სეკულარული და ტოლერანტული გარემოს ხელშეწყობა

2013 წლის  1 აგვისტოდან, ბრიტანეთის საელჩოს მხარაჭერით EMC ახორციელებს პროექტს „საჯარო სკოლებში სეკულარული და ტოლერანტული გარემოს ხელშეწყობა.“  პროექტის მიზანია კვლევის საფუძველზე იმ სისტემური პრობლემების გამოვლენა, რაც ხელს უშლის განათლების სფეროში რელიგიურად ნეიტრალური და ტელორანტული გარემოს არსებობას.

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (UN CRPD) იმპლემენტაციის ხელშეწყობა საქართველოში

2013 წლის 1 ივნისიდან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტი (EMC) ახორციელებს პროექტს „გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (UN CRPD) იმპლემენტაციის ხელშეწყობა საქართველოში,“ რომელიც ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველოს დაფინანსებითა და მხარდაჭერით მიმდინარეობს.