პარლამენტის საკონტროლო უფლებამოსილებანი საბიუჯეტო სფეროში

ავტორი: ზურაბ ჯიბღაშვილი – კონსტიტუციონალისტი, სახელწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქართველოს კონსტიტუციის ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის წევრი

პროკურატურის ადგილი სახელმწიფო ორგანოების სისტემაში

გიორგი გოცირიძე – “საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის” სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი შესავალი 1995 წლის კონსტიტუციის მიღებიდან დღემდე, პროკურატურამ არაერთხელ შეიცვალა სტატუსი და ქვემდებარება.

გვინდა თუ არა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო?

ავტორები: გიორგი ბურჯანაძე – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი, ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი

საქართველოს პრეზიდენტის დეფორმირებული არბიტრაჟის ნოველები

ავტორი: ზურაბ ჯიბღაშვილი  – კონსტიტუციონალისტი, სახელწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქართველოს კონსტიტუციის ზოგადი დებულებებისა და

გონივრულობა ფოკუსში: ვეტოს უფლების განზომილება და კონტექსტი

თამარ პაპაშვილი – სამართლის მაგისტრი, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის აპარატის მკვლევარი

ადგილობრივი თვითმმართველობის დამოუკიდებლობის გარანტიები საქართველოს კონსტიტუციაში

ავტორი: გრიგოლ მახარაძე – იურისტი ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციური რეგულირების ტრადიცია საქართველოში 1921 წლის თებერვლის კონსტიტუციიდან მომდინარეობს,

ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან დაკავშირებული კონსტიტუციური ნორმების ანალიზი და მათი დახვეწის პერსპექტივა 2014 წლის რეფორმაში

ავტორი: გიორგი ჩიფჩიური – სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის “დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკითხთა” სამუშაო ჯგუფის მკვლევარი

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი

ავტორები: გიორგი ბურჯანაძე – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი, ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხის კონსტიტუციური რეგულაციის პრობლემები 2009-2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმის ფარგლებში

კონსტანტინე ჩოკორაია – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი   ადგილობრივი თვითმმართველობა, დღესდღეობით, სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანეს ატრიბუტად იქცა.

კონსტიტუციის ცვლილებების კონსტიტუციურობის კონტროლის პერსპექტივა საქართველოში

ავტორი: ბესო ლოლაძე  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი, პოტსდამის უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ნორმატიული საკონსტიტუციო სარჩელი როგორც კონკრეტული საკონსტიტუციო კონტროლის არასრულყოფილი ფორმა საქართველოში

(რეკომენდაციები საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიას) თინათინ ერქვანია თსუ იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრი გერმანული სამართლის მაგისტრი (LL.M, Berlin)

სახალხო დამცველის როლი კონსტიტუციის მიხედვით

ავტორები: გიორგი ბურჯანაძე – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი, ფონდი “ღია                                                 საზოგადოება – საქართველოს” ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი მერი კოჭლამაზაშვილი