სამუშაო ჯგუფმა მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადის გაუქმების საკითხი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფმა კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფმა კონსტიტუციის გადასინჯვის მეორე პროექტი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 19 ნოემბერი – VIII სხდომა სრული შემადგენლობა: 11 დამსწრეთა რაოდენობა: 3 (კვორუმი არ შედგა);   რეზიუმე სამუშაო ჯგუფმა განიხილა საქართველოს კონსტიტუციის მერვე თავის (კონსტიტუციის გადასინჯვის) მეორე პროექტი.   სხდომის მიმოხილვა სამუშაო ჯგუფის წევრმა წარმოადგინა კონსტიტუციის გადასინჯვის თავის პროექტი, რომლის მიხედვით: კონსტიტუციის…

სამუშაო ჯგუფმა მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის საკითხი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა ოკუპირებული ტერიტორიების კონსტიტუციური სტატუსის შესახებ

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 8 ნოემბერი – VI სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა სახალხო დამცველი მუხლის პროექტი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 6 ნოემბერი – V სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა განიხილა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთი კონსტიტუციური სტატუსის განსაზღვრის საკითხი

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 4 ნოემბერი – V სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა განიხილა მოსამართლეთა თანამდებობაზე გადაყვანისა და გათავისუფლების საკითხი

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. სხდომის თარიღი: 2014 წლის 1 ნოემბერი – VII სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის

სამუშაო ჯგუფი: ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის24 მაისი – V სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის საკითხზე იმსჯელა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. სხდომის თარიღი: 2014 წლის 24 ოქტომბერი – VI სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა ვენეციის კომისიასთან გასამართ შეხვედრაზე განსახილველი საკითხების შესახებ იმსჯელა

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 21 მაისი – IV სხდომა სრული შემადგენლობა: 11

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნისა და სახალხო დამცველის შესახებ.

სამუშაო ჯგუფი: დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის, 20 მაისი სრული შემადგენლობა: 11 დამსწრეთა რაოდენობა: 4 (კვორუმი არ შედგა)

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა გუბერნატორის ინსტიტუტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის გარანტიების შესახებ

სამუშაო ჯგუფი: ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის19 მაისი – IV სხდომა სრული შემადგენლობა: 16

სამუშაო ჯგუფმა მთავრობის სტატუსი და ფორმირების წესი განიხლა

სამუშაო ჯგუფი:       საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და მთავრობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი:    2014 წლის 12 მაისი – IV სხდომა სრული შემადგენლობა: 32

სამუშაო ჯგუფმა მოსამართლეთა გათავისუფლების საკითხი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. სხდომის თარიღი: 2014 წლის 10 მაისი – V სხდომა