სამუშაო ჯგუფმა მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადის გაუქმების საკითხი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფმა მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის საკითხი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფმა განიხილა მოსამართლეთა თანამდებობაზე გადაყვანისა და გათავისუფლების საკითხი

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. სხდომის თარიღი: 2014 წლის 1 ნოემბერი – VII სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის საკითხზე იმსჯელა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. სხდომის თარიღი: 2014 წლის 24 ოქტომბერი – VI სხდომა

სასამართლო ხელისუფლების ფინანსური გარანტიები და მოსამართლეთა სამოქმედო ტეროტრიის განსაზღვრა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. სხდომის თარიღი: 2014 წლის 10 მაისი – IV სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა მოსამართლეთა გათავისუფლების საკითხი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. სხდომის თარიღი: 2014 წლის 10 მაისი – V სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა სპეციალიზირებულ და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ იმსჯელა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. სხდომის თარიღი: 2014 წლის 3 მაისი – III სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიისა და რეალური კონტროლის შესახებ

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. სხდომის თარიღი: 2014 წლის 26 აპრილი – II სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა საქმიანობის პროცედურული მხარე განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. სხდომის თარიღი: 2014 წლის 5 აპრილი – I სხდომა