სამუშაო ჯგუფმა სახალხო დამცველი მუხლის პროექტი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 6 ნოემბერი – V სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნისა და სახალხო დამცველის შესახებ.

სამუშაო ჯგუფი: დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის, 20 მაისი სრული შემადგენლობა: 11 დამსწრეთა რაოდენობა: 4 (კვორუმი არ შედგა)

სამუშაო ჯგუფმა განიხილა ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და მარეგულირებელ კომისეიბთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი

სამუშაო ჯგუფი: დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის, 24 აპრილი სრული შემადგენლობა: 11 დამსწრეთა რაოდენობა: 3 (კვორუმი არ შედგა)

სამუშაო ჯგუფმა დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ იმსჯელა

სამუშაო ჯგუფი: დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის, 24 აპრილი სრული შემადგენლობა: 11 დამსწრეთა რაოდენობა: 6 (კვორუმი შედგა)  

სამუშაო ჯგუფმა კონსტიტუციური რეფორმის ფარგლებში განსახილველ საკითხთა შესახებ იმსჯელა

სამუშაო ჯგუფი: დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის, 8 აპრილი სრული შემადგენლობა: 11 დამსწრეთა რაოდენობა: 3 (კვორუმი არ შედგა)