სამუშაო ჯგუფმა კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფმა კონსტიტუციის გადასინჯვის მეორე პროექტი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 19 ნოემბერი – VIII სხდომა სრული შემადგენლობა: 11 დამსწრეთა რაოდენობა: 3 (კვორუმი არ შედგა);   რეზიუმე სამუშაო ჯგუფმა განიხილა საქართველოს კონსტიტუციის მერვე თავის (კონსტიტუციის გადასინჯვის) მეორე პროექტი.   სხდომის მიმოხილვა სამუშაო ჯგუფის წევრმა წარმოადგინა კონსტიტუციის გადასინჯვის თავის პროექტი, რომლის მიხედვით: კონსტიტუციის…

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა ოკუპირებული ტერიტორიების კონსტიტუციური სტატუსის შესახებ

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 8 ნოემბერი – VI სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა განიხილა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთი კონსტიტუციური სტატუსის განსაზღვრის საკითხი

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 4 ნოემბერი – V სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა ვენეციის კომისიასთან გასამართ შეხვედრაზე განსახილველი საკითხების შესახებ იმსჯელა

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 21 მაისი – IV სხდომა სრული შემადგენლობა: 11

სამუშაო ჯგუფმა აფხაზეთის კონსტიტუციური სტატუსის შესახებ იმსჯელა

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 7 მაისი – III სხდომა სრული შემადგენლობა: 11

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა ტერიტორიული მოწყობის შესახებ

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 23 აპრილი – II სხდომა სრული შემადგენლობა: 11

სამუშაო ჯგუფმა კონსტიტუციის გადასინჯვის შესახებ იმსჯელა

სამუშაო ჯგუფი: ზოგადი დებულებებისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 6 აპრილი – I სხდომა სრული შემადგენლობა: 11