სამუშაო ჯგუფმა მთავრობის სტატუსი და ფორმირების წესი განიხლა

სამუშაო ჯგუფი:       საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და მთავრობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი:    2014 წლის 12 მაისი – IV სხდომა სრული შემადგენლობა: 32

სამუშაო ჯგუფმა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის შერჩევის საკითხზე იმსჯელა

სამუშაო ჯგუფი:       საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და მთავრობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი:    2014 წლის 5 მაისი – III სხდომა სრული შემადგენლობა: 32

სამუშაო ჯგუფმა მთავრობის ნდობა უნდობლობის საკითხი განიხილა

სამუშაო ჯგუფი:       საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და მთავრობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი:    2014 წლის 13 აპრილი – II სხდომა სრული შემადგენლობა: 32

სამუშაო ჯგუფმა რეფორმის პროცესში განსახილველი საკითხები დაასახელა

სამუშაო ჯგუფი: საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და მთავრობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 5 აპრილი – I სხდომა სრული შემადგენლობა: 32