სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის

სამუშაო ჯგუფი: ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის24 მაისი – V სხდომა

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა გუბერნატორის ინსტიტუტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის გარანტიების შესახებ

სამუშაო ჯგუფი: ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის19 მაისი – IV სხდომა სრული შემადგენლობა: 16

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა აჭარის ავტონომიური რესოუბლიკისა და კონფლიქტური ტერიტორიული ერთეულების შესახებ

სამუშაო ჯგუფი: ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 8 მაისი – III სხდომა სრული შემადგენლობა: 16

სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა აჭარისა და ოკუპირებული ტერიტორიების კონსტიტუციური სტატუსის შესახებ

სამუშაო ჯგუფი: ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 25 აპრილი – II სხდომა სრული შემადგენლობა: 16

სამუშაო ჯგუფმა მსჯელა რეფორმის პროცესში განსახილველ საკითხა ნუსხის შესახებ

სამუშაო ჯგუფი: ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი სხდომის თარიღი: 2014 წლის 5 აპრილი – I სხდომა სრული შემადგენლობა: 16