“ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წლების სამთავრობო გეგმის მონიტორინგი“

2017 წლის ივლისიდან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 4 სხვა  პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაცისთან ერთად ახორციელებს ერთობლივ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს „ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის“ მონიტორინგსა და შემდგომი პერიოდის ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში მონაწილეობას. ამ მიზნით EMC ორ სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს, რომელსაც აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამა “კანონის…

“სათანადო საცხოვრისის უფლების დაცვის ხელშეწყობა”

2017 წლის ივლისიდან ადამაიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ახორციელებს პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს სათანადო საცხოვრისის უფლების დაცვის ხელშეწყობას, უსალკაროთა პრობლემატიკის აქტუალიზებისა და სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლილების გზით. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობები ორი ძირითადი მიმართულებით განხორციელდება: საცხოვრისის უფლებრივი სტანდარტებისა და არსებული პოლიტიკის მოწყვლად ჯგუფებზე გავლენის შესწავლა; საცხოვრისის უფლების ადვოკატირება და პრობლემის ხილვადობის გაზრდა, საკითხის ცენტრალური…

“საგამოძიებო სისტემის რეფორმა სამართლიანი და ეფექტური სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესაქმნელად”

2017 წლის 1 ივნისიდან EMC ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანიც არის საგამოძიებო სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა. პროექტი ხორციელდება კოალიციაში “დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის” მოქმედი სისხლის სამართლის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციასთან ერთად. პროექტის მიზანია სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის გაჯანსაღება და შეჯიბრებითი პროცესის პირობებში საგამოძიებო და საპროკურორო ზედამხედველობის სისტემის დახვეწა. პარტნიორ ორგანიზაციასთან და პროექტში ჩართულ ადგილობრივ…

პროექტი – სოციალური პროტესტი: გამოცდილება და პერსპექტივები

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC),  ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს (Boell) მხარდაჭერით ახორციელებს კვლევით პროექტს „სოციალური პროტესტი: გამოცდილება და პერსპექტივები“. სახელმწიფოს მხრიდან დეკლარირებულმა რადიკალური დერეგულირების პოლიტიკამ, საზოგადოებაში პროტესტების მრავალი და არაერთგვაროვანი ტალღა წარმოქმნა. შესაბამისად, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით  არაერთი სოციალური პროტესტი თუ აქცია გაიმართა, რაც მეტწილად განპირობებული იყო  მძიმე სოციო-ეკონომიკური…

პროექტი►საქართველოში მცხოვრები მუსლიმი თემების ინტეგრაციის, მარგინალიზაციის და რადიკალიზაციის პრობლემებზე რეაგირება

2017 წლის იანვრიდან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ახორციელებს პროექტს – „საქართველოში მცხოვრები მუსლიმი თემების ინტეგრაციის, მარგინალიზაციის და რადიკალიზაციის პრობლემებზე რეაგირება.“  პროექტი ხორციელდება ევრაზიის პროგრამის ფარგლებში  ღია საზოგადოების ფონდების  მხარდაჭერით. საქართველოში მცხოვრები მუსლიმი თემები (ქართველი მუსლიმი თემი, ქისტი მუსლიმი თემი, აზერბაიჯანელი მუსლიმი თემი) განსხვავებულ პოლიტიკურ, სოციალურ და ისტორიულ კონტექსტებში არსებობენ და სტრუქტურულ ჩაგვრასა…

პროექტი:მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაძლიერება დისკრიმინირებული რელიგიური თემებისთვის

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, აღმოსავლეთ -დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI)-ის პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) ფარგლებში ახორციელებს პროექტს „მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაძლიერება დისკრიმინირებული რელიგიური თემებისთვის.“

მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებების დაცვის მხარდაჭერა სამოქალაქო განათლებისა და საჯარო დისკუსიების წახალისების გზით

ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), კანადის საელჩოს  ადგილობრივი ინიციატივების ფონდის მხარდაჭერით იწყებს პროექტს “მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებების დაცვის მხარდაჭერა

„ჩაგრულთა ხმები: კვლევა, ხელოვნება და აქტივიზმი სოციალური ცვლილებებისთვის“

ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით, იწყებს ახალ პროექტს – „ჩაგრულთა ხმები: კვლევა, ხელოვნება და აქტივიზმი სოციალური ცვლილებებისთვის“.

შრომის პირობებისა და შრომის უსაფრთხოების მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა

2015 წლის აგვისტოდან, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ხელშეწყობით,

სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული მიდგომის გაძლიერება

2015 წლის სექტემბრიდან, “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC)” დაიწყო მუშაობა პროექტზე –

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)” 2015 წლის 20 ივლისიდან ახორციელებს ახალ პროექტს – “პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში”. პროექტი დაფინანსებულია ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ.

ლგბტი სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში (2015-2017)

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან ერთად,

ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულთა და ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტთა გაძლიერება შრომითი უფლებებისა და გარემოს დასაცავად

„ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი” (EMC) იწყებს ახალ პროექტს,

სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა

„ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC) National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა.

„რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა და რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფების შესაძლებლობების გაძლიერება

15 ივლისი (2014) -30 ივნისის (2015) პერიოდში  EMC  განახორციელებს პროექტს „რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა და რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფების შესაძლებლობების გაძლიერება“ .