პროექტი – სოციალური პროტესტი: გამოცდილება და პერსპექტივები

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC),  ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს (Boell) მხარდაჭერით ახორციელებს კვლევით პროექტს „სოციალური პროტესტი: გამოცდილება და პერსპექტივები“. სახელმწიფოს მხრიდან დეკლარირებულმა რადიკალური დერეგულირების პოლიტიკამ, საზოგადოებაში პროტესტების მრავალი და არაერთგვაროვანი ტალღა წარმოქმნა. შესაბამისად, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით  არაერთი სოციალური პროტესტი თუ აქცია გაიმართა, რაც მეტწილად განპირობებული იყო  მძიმე სოციო-ეკონომიკური…

პროექტი►საქართველოში მცხოვრები მუსლიმი თემების ინტეგრაციის, მარგინალიზაციის და რადიკალიზაციის პრობლემებზე რეაგირება

2017 წლის იანვრიდან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ახორციელებს პროექტს – „საქართველოში მცხოვრები მუსლიმი თემების ინტეგრაციის, მარგინალიზაციის და რადიკალიზაციის პრობლემებზე რეაგირება.“  პროექტი ხორციელდება ევრაზიის პროგრამის ფარგლებში  ღია საზოგადოების ფონდების  მხარდაჭერით. საქართველოში მცხოვრები მუსლიმი თემები (ქართველი მუსლიმი თემი, ქისტი მუსლიმი თემი, აზერბაიჯანელი მუსლიმი თემი) განსხვავებულ პოლიტიკურ, სოციალურ და ისტორიულ კონტექსტებში არსებობენ და სტრუქტურულ ჩაგვრასა…

პროექტი:მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაძლიერება დისკრიმინირებული რელიგიური თემებისთვის

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, აღმოსავლეთ -დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI)-ის პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) ფარგლებში ახორციელებს პროექტს „მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაძლიერება დისკრიმინირებული რელიგიური თემებისთვის.“

მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებების დაცვის მხარდაჭერა სამოქალაქო განათლებისა და საჯარო დისკუსიების წახალისების გზით

ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), კანადის საელჩოს  ადგილობრივი ინიციატივების ფონდის მხარდაჭერით იწყებს პროექტს “მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებების დაცვის მხარდაჭერა

„ჩაგრულთა ხმები: კვლევა, ხელოვნება და აქტივიზმი სოციალური ცვლილებებისთვის“

ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით, იწყებს ახალ პროექტს – „ჩაგრულთა ხმები: კვლევა, ხელოვნება და აქტივიზმი სოციალური ცვლილებებისთვის“.

შრომის პირობებისა და შრომის უსაფრთხოების მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა

2015 წლის აგვისტოდან, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ხელშეწყობით,

სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული მიდგომის გაძლიერება

2015 წლის სექტემბრიდან, “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC)” დაიწყო მუშაობა პროექტზე –

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)” 2015 წლის 20 ივლისიდან ახორციელებს ახალ პროექტს – “პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში”. პროექტი დაფინანსებულია ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ.

ლგბტი სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში (2015-2017)

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან ერთად,

ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულთა და ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტთა გაძლიერება შრომითი უფლებებისა და გარემოს დასაცავად

„ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი” (EMC) იწყებს ახალ პროექტს,

სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა

„ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC) National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა.

„რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა და რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფების შესაძლებლობების გაძლიერება

15 ივლისი (2014) -30 ივნისის (2015) პერიოდში  EMC  განახორციელებს პროექტს „რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა და რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფების შესაძლებლობების გაძლიერება“ .

სამართალდამცავი სისტემის ინსტიტუციური რეფორმა საქართველოში: პოლიტიზირებული სამართალდამცავი სისტემის წინააღმდეგ

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 2014 წლის 10 ივლისიდან ახორციელებს ახალ პროექტს

ინკლუზიური და კონსენსუსზე ორიენტირებული კონსტიტუციური რეფორმის პროცესის ხელშეწყობა საქართველოში

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი” (EMC) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)-ის ფინანსური მხარდაჭერით, 1-ლი ივნისიდან, ახალ პროექტს – „ინკლუზიური და კონსენსუსზე ორიენტირებული კონსტიტუციური რეფორმის პროცესის ხელშეწყობა საქართველოში“ – ახორციელებს.

„ტოლერანტობის, რელიგიის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა საქართველოში“

2014 წლის ივნისდან, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC), საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივასა (GDI) და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან (TDI) ერთად, ორწლიანი, კოლიაციური პროექტის განახორციელება დაიწყო.