კვლევა►რელიგიის თავისუფლება – სახელმწიფოს დისკრიმინაციული და არასეკულარული პოლიტიკის კრიტიკა

კვლევაში წარმოდგენილია 2014-2016 წლების პერიოდში რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებული მგომარეობისა და სახელმწიფოს პოლიტიკის კრიტიკული ანალიზი.

პოლიტიკოსის მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენა: გამოხატვის თავისუფლება თუ საფრთხე?

  ავტორი: მარიამ ბეგაძე დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის საფუძველზე მიღებულ 2017 წლის 6 თებერვლის გადაწყვეტილებაში საქართველოს სახალხო დამცველმა, რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის მსგავსად, ზოგადი წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს და პარლამენტარების მხრიდან სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტებზე რეაგირების მექანიზმის შექმნა მოსთხოვა.

კვლევა►შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შეფასება და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობა საქართველოში

კვლევა აანალიზებს შრომითი უფლებების დარღვევების აღმოფხვრისა და მათი პრევენციისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმის – შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატსა და საქმიანობას.

სჭირდებათ თუ არა მუსლიმ ქალებს ხსნა?

ავტორი: ლაილა აბუ-ლუღოდი/მთარგმნელი:ნარგიზა არჯევანიძე თავი 1 მიმომხილველებს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ პოლიტიკური მნიშვნელობა, რომელიც კონკრეტულ დროს, ჟურნალ Time-ის ყდაზე ახალგაზრდა, ლამაზი, ავღანელი გოგოსთვის ცხვირის მოჭრის ისტორიის დაბეჭდვას ჰქონდა. ასე დასაჯეს ბიბი აიშა თალიბმა ქმარმა და ქმრის მშობლებმა, ხოლო ამ ამბის ამსახველი შემაძრწუნებელი ფოტო პრესის ჯიხურებში 2010 წლის აგვისტოში გამოჩნდა. რვა თვით ადრე, პრეზიდენტმა ობამამ ავღანეთში ამერიკული…

სჭირდებათ თუ არა მუსლიმ ქალებს ხსნა?

შესავალი უფლებები და სიცოცხლე 2010 წლის დეკემბრის ერთ, ნათელ დღეს ზეინაბთან ერთად ჩაის ვსვამდი. ზეინაბი წარმოშობით სამხრეთ ეგვიპტის ერთ-ერთი სოფლიდანაა[1], დიდი ხანის წინ გავიცანი და მას შემდეგ,  ერთმანეთის ცხოვრებას თავ-ლყურს ვადევნებდით. ზრდილობიანად მკითხა, რას შეეხებოდა ჩემი ახალი კვლევა. მოვუყევი, რომ ვწერდი წიგნს იმის შესახებ თუ როგორ სჯერა ხალხს დასავლეთში, რომ მუსლიმი ქალები იჩაგრებიან. “კი მაგრამ…

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობის კრიტიკული ანალიზი

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს  მანდატის მქონე ინსტიტუციები, როგორც წესი, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებობენ და ლაბილური მანდატის მიუხედავად, რეალურად რელიგიური ორგანიზაციების კონტროლის ფუნქციას ასრულებენ. იმ ევროპული ქვეყნების (გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის) გამოცდილების ანალიზი, რომელსაც სააგენტო თავისი როლისა და მნიშვნელობის დასაბუთებისთვის იყენებს, აჩვენებს, რომ მისი მანდატი, კომპეტენცია და საქმიანობის სტრატეგია არსებითად განსხვავდება მათგან. აღნიშნული ქვეყნების რელიგიის თავისუფლებაზე მომუშავე უწყებებისგან…

თარგმანი►წითელი ცისარტყელაში:სექსუალობა, სოციალიზმი და ლგბტ გათავისუფლება

  „1969 წლის სტოუნვოლის ამბოხი, რომლის უმთავრეს იდეად „სრული სექსუალური გათავისუფლება“ იქცა, ომის საწინააღმდეგო და შავკანიანთა უფლებებისთვის მებრძოლი მასშტაბური სოციალური მოძრაობებით იყო შთაგონებული. მას შემდეგ, განსაკუთრებით ბოლო ორ ათწლეულში, უკეთესობისკენ ბევრი რამ შეიცვალა, როგორც საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების, ისე – კანონებით კუთხით; თუმცა, გაზრდილი ხილვადობისა და შემართების მიუხედავად, ლგბტ ადამიანებს კვლავ მუდმივი საფრთხე ემუქრებათ. დარჩა ადგილი იმ…

რეფორმის პერსპექტივები სამართალდამცავ სისტემაში

ბოლო წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა, რომელთა ნაწილი ეხმაურებოდა ამ უწყებებში არსებული ინსტიტუციური პრობლემების მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას

მიმოხილვა ► სამუშაო ადგილებზე მომეტებული ტექნიკური საფრთხის კონტროლის მექანიზმი და მისი ეფექტურობა

ჭიათურის მაღაროებსა და ტყიბულის შახტებში განხორციელებული ტექნიკური საფრთხის კონტროლის ანალიზი ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ფუნქციები ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო არის  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობა შესაბამისი  მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრება. წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მანდატის ანალიზი და მის მიერ, ჭიათურაში, შპს „ჯორჯიან…

კვლევა► უსახლკარობა – სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი

უსახლკარობა და სათანადო საცხოვრისის არქონა საქართველოში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს, თუმცა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სივრცეებში ეს საკითხი არასათანადოდ არის აღიარებული.  უსახლკარობის პრობლემის სიმწვავის მიუხედავად,  არ ხდება ამ გამოწვევის წინაშე მდგარ პირთა საჭიროებების, ასევე უსახლკარობისა თუ სათანადო საცხოვრისის არქონის ფორმებისა და გამომწვევი მიზეზების შესწავლა. სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასებისა და კვლევითი მონაცემების სიმწირის ფონზე, კვლევამ მიზნად დაისახა საცხოვრისის უფლების…