კონსტიტუციური შეთანხმებით ეკლესიისთვის მინიჭებული ექსკლუზიური პრივილეგიები

კათოლიკოს პატრიარქის იმუნიტეტი კონსტიტუციური შეთანხმების 1-ლი მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი „ხელშეუვალია“. მიახლოებულ სტატუსს საქართველოს კონსტიტუცია მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტისათვის ითვალისწინებს. შესაბამისად, კათოლიკოს-პატრიარქი დაპატიმრებისა და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან იმუნიტეტით სარგებლობს განუსაზღვრელი დროით, რაც არათუ არცერთი რელიგიური ჯგუფის ლიდერისთვის, არამედ არცერთი სხვა პირისათვის (მათ შორის პრეზიდენტისთვის) არ არის დაშვებული. სახელმწიფოს მიერ ერთი რელიგიური ჯგუფის ლიდერის კანონზე…

ცვლილებები ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისათვის

წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების მოკლე აღწერა.საკანონმდებლო ინიციატივები  მიზნად ისახავს მოქმედი რეპრესიული ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციას. ამ მიზნით, პლატფორმამ მოამზადა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს შემდეგი მიმართულებებით: ყველა ტიპის ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების და მცირე ოდენობით შეძენა-შენახვის დეკრიმინალიზაცია; სისხლისსამართლებრივი სანქციების შემსუბუქება; ნარკოტიკული ნივთიერებების დოზების სამართლიანი განსაზღვრა; ღირსებისშემლახავი იძულებით ნარკოტესტირების ცვლილება; ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირთა…

თარგმანების კრებული

ქალთა უფლებებისთვის გლობალური ბრძოლის პარალელურად, აქტიურად მიმდინარეობს კრიტიკული ფემინისტური აზრის განვითარება და დებატები ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, როგორიცაა ქალთა უხილავი, აუნაზღაურებელი შრომის აღიარება, ქალთა ემანსიპაციის შეუძლებლობა საბაზრო ლიბერალურ დღის წესრიგში, ევროცენტრიზმი, რასიზმი, ჰეტერო-პატრიარქატი, მილიტარიზმი და სხვა. თარგმანებში  ავტორები განიხილავენ იმ ძალაუფლებრივ სტრუქტურებს, რომლებიც განსაზღვრავენ და მართავენ ქალთა ცხოვრებასა და მდგომარეობას. პუბლიკაცია მომზადებულია ,,ადამიანის უფლებების სწავლებისა და…

დეკლარაცია ლგბტი პირთა უფლებრივი თანასწორობის მიღწევის შესახებ

ჰომო/ბი/ტრანსფობიასთან ბრძოლის გრძელვადიანი ადვოკატირების სტრატეგია/დეკლარაცია მიზნად ისახავს საქართველოში ჰომო/ბი/ტრანსფობიისა და ლგბტი ადამიანთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მხარდაჭერას კომპლექსური მიდგომის გზით. ჰომო/ბი/ტრანსფობიის პრობლემატიზაცია პირველ რიგში გულისხმობს იმის აღიარებას, რომ მას კომპლექსური ბუნება აქვს და მისი დაძლევისათვის მნიშვნელოვანია საკითხის ერთიან კონტექსტში გააზრება. ცალკეულ სფეროებში საჭირო ინტერვენციები მუდმივად იკვეთება ერთმანეთთან და, შესაბამისად, პრობლემის დასაძლევად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სახელმწიფო და სხვა…

სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმების სამართლებრივი ანალიზი

2001 წლის 30 მარტს, საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლში შევიდა ცვლილება, რომელმაც უზენაეს კანონში საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმების ცნება შემოიტანა.

კვლევა►რელიგიის თავისუფლება – სახელმწიფოს დისკრიმინაციული და არასეკულარული პოლიტიკის კრიტიკა

კვლევაში წარმოდგენილია 2014-2016 წლების პერიოდში რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებული მგომარეობისა და სახელმწიფოს პოლიტიკის კრიტიკული ანალიზი.

პოლიტიკოსის მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენა: გამოხატვის თავისუფლება თუ საფრთხე?

  ავტორი: მარიამ ბეგაძე დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის საფუძველზე მიღებულ 2017 წლის 6 თებერვლის გადაწყვეტილებაში საქართველოს სახალხო დამცველმა, რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის მსგავსად, ზოგადი წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს და პარლამენტარების მხრიდან სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტებზე რეაგირების მექანიზმის შექმნა მოსთხოვა.

კვლევა►შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შეფასება და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობა საქართველოში

კვლევა აანალიზებს შრომითი უფლებების დარღვევების აღმოფხვრისა და მათი პრევენციისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმის – შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატსა და საქმიანობას.

სჭირდებათ თუ არა მუსლიმ ქალებს ხსნა?

ავტორი: ლაილა აბუ-ლუღოდი/მთარგმნელი:ნარგიზა არჯევანიძე თავი 1 მიმომხილველებს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ პოლიტიკური მნიშვნელობა, რომელიც კონკრეტულ დროს, ჟურნალ Time-ის ყდაზე ახალგაზრდა, ლამაზი, ავღანელი გოგოსთვის ცხვირის მოჭრის ისტორიის დაბეჭდვას ჰქონდა. ასე დასაჯეს ბიბი აიშა თალიბმა ქმარმა და ქმრის მშობლებმა, ხოლო ამ ამბის ამსახველი შემაძრწუნებელი ფოტო პრესის ჯიხურებში 2010 წლის აგვისტოში გამოჩნდა. რვა თვით ადრე, პრეზიდენტმა ობამამ ავღანეთში ამერიკული…

სჭირდებათ თუ არა მუსლიმ ქალებს ხსნა?

შესავალი უფლებები და სიცოცხლე 2010 წლის დეკემბრის ერთ, ნათელ დღეს ზეინაბთან ერთად ჩაის ვსვამდი. ზეინაბი წარმოშობით სამხრეთ ეგვიპტის ერთ-ერთი სოფლიდანაა[1], დიდი ხანის წინ გავიცანი და მას შემდეგ,  ერთმანეთის ცხოვრებას თავ-ლყურს ვადევნებდით. ზრდილობიანად მკითხა, რას შეეხებოდა ჩემი ახალი კვლევა. მოვუყევი, რომ ვწერდი წიგნს იმის შესახებ თუ როგორ სჯერა ხალხს დასავლეთში, რომ მუსლიმი ქალები იჩაგრებიან. “კი მაგრამ…

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობის კრიტიკული ანალიზი

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს  მანდატის მქონე ინსტიტუციები, როგორც წესი, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებობენ და ლაბილური მანდატის მიუხედავად, რეალურად რელიგიური ორგანიზაციების კონტროლის ფუნქციას ასრულებენ. იმ ევროპული ქვეყნების (გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის) გამოცდილების ანალიზი, რომელსაც სააგენტო თავისი როლისა და მნიშვნელობის დასაბუთებისთვის იყენებს, აჩვენებს, რომ მისი მანდატი, კომპეტენცია და საქმიანობის სტრატეგია არსებითად განსხვავდება მათგან. აღნიშნული ქვეყნების რელიგიის თავისუფლებაზე მომუშავე უწყებებისგან…