EMC მიმართავს საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს არ დაუჭირონ მხარი სოციალური უფლებების დაცვის სტანდარტების გაუარესებას

  ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ეხმიანება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ მომზადებულ პროექტს, რომელსაც  საბოლოოდ უნდა ეყაროს კენჭი და მოუწოდებს კომისიას,

სახელმწიფო ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ: სამოქმედო გეგმის ანალიზი და ნეოკოლონიური მმართველობის კრიტიკა ფემინისტური პოზიციიდან

სამოქმედო გეგმის, როგორც პოლიტიკის დოკუმენტის, კითხვა საჭიროა, რადგან ის სოციალურ ცხოვრებას მრავალი კუთხით განსაზღვრავს: მაგალითად, გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა არა მხოლოდ სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისა და დაგეგმვის მექანიზმია,

კონსტიტუციური შეთანხმებით ეკლესიისთვის მინიჭებული ექსკლუზიური პრივილეგიები

კათოლიკოს პატრიარქის იმუნიტეტი კონსტიტუციური შეთანხმების 1-ლი მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი „ხელშეუვალია“. მიახლოებულ სტატუსს საქართველოს კონსტიტუცია მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტისათვის ითვალისწინებს. შესაბამისად, კათოლიკოს-პატრიარქი დაპატიმრებისა და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან იმუნიტეტით სარგებლობს განუსაზღვრელი დროით, რაც არათუ არცერთი რელიგიური ჯგუფის ლიდერისთვის, არამედ არცერთი სხვა პირისათვის (მათ შორის პრეზიდენტისთვის) არ არის დაშვებული. სახელმწიფოს მიერ ერთი რელიგიური ჯგუფის ლიდერის კანონზე…

EMC ეხმაურება პარლამენტში სუს-ის ანგარიშის მოსმენის ხარვეზიან პროცედურას

2017 წლის 13 აპრილს, საქართველოს პარლამენტში კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუს) ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენა იგეგმებოდა

საბი ბერიანის საქმის სამართლებრივი შეფასება

2016 წლის 30 დეკემბერს საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ   ტრანსგენდერი ქალის,   საბი  ბერიანის  განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული ლ. კ. დამნაშავედ სცნო  და სასჯელის სახით 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.

ცვლილებები ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისათვის

წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების მოკლე აღწერა.საკანონმდებლო ინიციატივები  მიზნად ისახავს მოქმედი რეპრესიული ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციას. ამ მიზნით, პლატფორმამ მოამზადა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს შემდეგი მიმართულებებით: ყველა ტიპის ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების და მცირე ოდენობით შეძენა-შენახვის დეკრიმინალიზაცია; სისხლისსამართლებრივი სანქციების შემსუბუქება; ნარკოტიკული ნივთიერებების დოზების სამართლიანი განსაზღვრა; ღირსებისშემლახავი იძულებით ნარკოტესტირების ცვლილება; ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირთა…

EMC-მ საკონსტიტუციო კომისიას კონსტიტუციის ტექსტში სოციალური უფლებების გარანტირების მიზნით მიმართა

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC) სოციალური უფლებების მკვლევრებთან  და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებთან თანამშრომლობით საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების კანონის პროექტი შეიმუშავა

მოსაზრებები საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ქორწინებასთან დაკავშირებით

ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები უარყოფითად ვაფასებთ კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრის შესახებ საკონსტიტუციო კომისიაში წარმოდგენილ ინიციატივას. შემოთავაზებული ფორმულირებით საკონსტიტუციო ჩანაწერი ჰომოფობიურ კონოტაციას ატარებს და ხელს შეუწყობს ლგბტ პირების მიმართ ნეგატიური განწყობების გაძლიერებას. კონსტიტუციაში ამ ცვლილების შეტანას ექნება მსუსხავი ეფექტი ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე ქვეყანაში. აღნიშნული ცვლილების მიღების შემთხვევაში კი, მისი ნეგატიური ეფექტის დაბალანსების მიზნით, აუცილებელია პარალელურად დაიწყოს საკანონმდებლო ცვლილებების…

კოალიციის მიმართვა მოსამართლეთა რიგგარეშე კონფერენციას

“კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის” ეხმაურება მოსამართლეთა მე-20 რიგგარეშე კონფერენციის დანიშვნას, რომელმაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორი ახალი წევრი უნდა აირჩიოს. კოალიცია აქტიურად აკვირდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობას და მიაჩნია, რომ მოცემულ ეტაპზე როგორც სასამართლოს ასევე საბჭოს ერთ-ერთ ძირითად გამოწვევას ალტერნატიული მოსაზრებების, რეალური დისკუსიისა და მსჯელობის ნაკლებობა წარმოადგენს. ამდენად, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანომ საკუთარი გადაწყვეტილებით…

მოქმედმა საბჭომ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსი უნდა შეაჩეროს

კოალიცია ეხმიანება მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსს, რომელიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, 84 ვაკანტურ თანამდებობაზე, მიმდინარე წლის 17 თებერვალს გამოაცხადა. კონკურსის ფარგლებში უკვე მოხდა განაცხადების გადარჩევა და გასაუბრებაზე 105 კანდიდატის დაშვების გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. საბჭო მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსს ატარებს კანონმდებლობით, რომელიც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო და რომელშიც საქართველოს პარლამენტმა 1 ივლისამდე ცვლილებები უნდა შეიტანოს. დღეისათვის უცნობია, როგორ…

დეკლარაცია ლგბტი პირთა უფლებრივი თანასწორობის მიღწევის შესახებ

ჰომო/ბი/ტრანსფობიასთან ბრძოლის გრძელვადიანი ადვოკატირების სტრატეგია/დეკლარაცია მიზნად ისახავს საქართველოში ჰომო/ბი/ტრანსფობიისა და ლგბტი ადამიანთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მხარდაჭერას კომპლექსური მიდგომის გზით. ჰომო/ბი/ტრანსფობიის პრობლემატიზაცია პირველ რიგში გულისხმობს იმის აღიარებას, რომ მას კომპლექსური ბუნება აქვს და მისი დაძლევისათვის მნიშვნელოვანია საკითხის ერთიან კონტექსტში გააზრება. ცალკეულ სფეროებში საჭირო ინტერვენციები მუდმივად იკვეთება ერთმანეთთან და, შესაბამისად, პრობლემის დასაძლევად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სახელმწიფო და სხვა…

სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმების სამართლებრივი ანალიზი

2001 წლის 30 მარტს, საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლში შევიდა ცვლილება, რომელმაც უზენაეს კანონში საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმების ცნება შემოიტანა.

პროექტი – სოციალური პროტესტი: გამოცდილება და პერსპექტივები

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC),  ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს (Boell) მხარდაჭერით ახორციელებს კვლევით პროექტს „სოციალური პროტესტი: გამოცდილება და პერსპექტივები“. სახელმწიფოს მხრიდან დეკლარირებულმა რადიკალური დერეგულირების პოლიტიკამ, საზოგადოებაში პროტესტების მრავალი და არაერთგვაროვანი ტალღა წარმოქმნა. შესაბამისად, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით  არაერთი სოციალური პროტესტი თუ აქცია გაიმართა, რაც მეტწილად განპირობებული იყო  მძიმე სოციო-ეკონომიკური…

რატომ გაჰყავთ გარემოვაჭრეები საჯარო სივრციდან? სიმპტომების და რისკების შესახებ

  ავტორი : თამუნა ქებურია გავრცელებული ინფორმაციით, 19 მარტის დილის 7 საათიდან, ქალაქის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით, „თბილსერვის ჯგუფისა“ და საპატრულო პოლიციის დახმარებით, დაიწყო გარემოვაჭრეების „გაყვანა” მარჯანიშვილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიებიდან, ტროტუარებიდან და სხვა გარშემომყოფი საჯარო სივრცეებიდან. ანალოგიური ბედი ეწიათ ბარათაშვილის ქუჩასა და კოლმეურნეობის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებულ გარემოვაჭრეებსაც. მერიის სამსახურის წარმომადგენლების განცხადებით, მსგავსი ღონისძიებები სისტემურ…