კამპანია „ეს შენ გეხებას“ განცხადება ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილ ინიციატივაზე

როგორც ცნობილია, საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო მოქმედი კანონმდებლობა, რომელიც ფარულ თვალთვალსა და მიყურადებას არეგულირებს. სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში განაცხადა,

სუს-ის და საპოლიციო სისტემის რეფორმა პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში

I.სუს-ის რეფორმა და პირადი ცხოვრების უფლების დაცვა  პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში 2015 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურის გამიჯვნა მნიშვნელოვან ნაბიჯად უნდა შეფასდეს, მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ რეფორმამ სამართალდამცავი სისტემის დეპოლიტიზირების და დემოკრატიული მოწყობის მყარი გარანტიები ვერ შექმნა. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განსაკუთრებული

სუს-ის და საპოლიციო სისტემის რეფორმა პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში

I.სუს-ის რეფორმა და პირადი ცხოვრების უფლების დაცვა  პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში 2015 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურის გამიჯვნა მნიშვნელოვან ნაბიჯად უნდა შეფასდეს, მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ რეფორმამ სამართალდამცავი სისტემის დეპოლიტიზირების და დემოკრატიული მოწყობის მყარი გარანტიები ვერ შექმნა. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განსაკუთრებული ძალაუფლების მქონე, სრულიად დახურულ ორგანოდ წარმოგვიდგება, რომლის ეფექტური საზოგადოებრივი კონტროლი…

მართლმსაჯულების საკითხები პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში

წარმოდგენილი ტექსტი  მიმოიხილავს პოლიტიკური პარტიების ძირითად ხედვებს სასამართლო სისტემის რეფორმის მიმართულებებთან დაკავშირებით. აგრეთვე, ყურადღება გამახვილებულია რამდენად ეფუძნება პარტიების ხედვა არსებული ვითარების სრულყოფილ შეფასებას, ხარვეზებისა და გამოწვევების  სათანადო გააზრებას,

მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებების დაცვის მხარდაჭერა სამოქალაქო განათლებისა და საჯარო დისკუსიების წახალისების გზით

ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), კანადის საელჩოს  ადგილობრივი ინიციატივების ფონდის მხარდაჭერით იწყებს პროექტს “მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებების დაცვის მხარდაჭერა

„ჩაგრულთა ხმები: კვლევა, ხელოვნება და აქტივიზმი სოციალური ცვლილებებისთვის“

ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით, იწყებს ახალ პროექტს – „ჩაგრულთა ხმები: კვლევა, ხელოვნება და აქტივიზმი სოციალური ცვლილებებისთვის“.

შრომის პირობებისა და შრომის უსაფრთხოების მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა

2015 წლის აგვისტოდან, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ხელშეწყობით,

სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული მიდგომის გაძლიერება

2015 წლის სექტემბრიდან, “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC)” დაიწყო მუშაობა პროექტზე –

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)” 2015 წლის 20 ივლისიდან ახორციელებს ახალ პროექტს – “პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში”. პროექტი დაფინანსებულია ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ.

ლგბტი სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში (2015-2017)

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან ერთად,

„ტოლერანტობის, რელიგიის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა საქართველოში“

2014 წლის ივნისდან, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC), საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივასა (GDI) და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან (TDI) ერთად, ორწლიანი, კოლიაციური პროექტის განახორციელება დაიწყო.