19სექ

Cover image

EMC-იმ ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის საბოლოო შედეგები წარმოადგინა, რომელიც ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს.

ანგარიში წარმოადგენს ერთიანი კვლევის ნაწილს, რომელიც ხორციელდება რამდენიმე ორგანიზაციის მიერ 
და რომლის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგი. ამ ანგარიშის ფარგლებში ასევე მიმოხილულია ბავშვთა უფლებები, გენდერულ თანასწორობა და ქალთა უფლებები.

გაეცანით ანგარიშისს:https://bit.ly/2MONwaQ