22სექ

Cover image

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა და საქართველო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პაქტის შესრულებაზე გაეროში ალტერნატიული ანგარიში წარადგინეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით 22 სექტემბერს ორგანიზაციებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. 

ანგარიში აფასებს პაქტში წარმოდგენილ ყველა სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებასთან მიმართებაში ბოლო 6 წლის მანძილზე განვითარებულ ძირითად მოვლენებს, ასევე შეფასებულია წინა, მეოთხე ციკლის ფარგლებში კომიტეტის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა.