18ივნ

Cover image

18 ივნისს, 14:00 საათზე, ქალაქ მარნეულში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში EMC-მ და სათემო რადიო „მარნეულმა“ გამართეს საჯარო დისკუსიას თემაზე: „იძულებითი და ადრეული ქორწინების პრობლემა და მისი დაძლევის გზების ძიება“.

დისკუსიის ფარგლებში მოხსენებები წაიკითხეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებმა და ადგილობრივი თემის აქტივისტებმა.

დისკუსიის მონაწილეებმა ასევე პოლიციის, სოციალური მომსახურების, ადამიანის უფლებებზე მომუშავე აქტორების დღის წესრიგზე, პოლიტიკასა და საქმიანობის სტრატეგიებზეც იმსჯელეს.