05დეკ

Cover image

13 დეკემბერს გაიმართა EMC-ს ახალი კვლევის პრეზენტაცია: "ოჯახში ძალადობა სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე - საკანონმდებლო ხარვეზები და პოლიტიკის გამოწვევები". კვლევა მრავალდისციპლინარული მიდგომის გამოყენებით ცდილობს ლგბტ ჯგუფის წევრების მიმართ ჩადენილი ჰომო/ბი/ტრანსფობიური ოჯახური დანაშაულების წარმოჩენას და მის აღმოსაფხვრელად ერთიანი მიდგომის შემუშავებას. კვლევის სრულ ტექსტს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე: https://bit.ly/2CbY1Ts