23იან

Cover image

23 იანვარს, EMC-ს წარმომადგენლებმა მარნეულის სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრში გამართეს შეხვედრა თემაზე: "რა უნდა ვიცოდეთ პოლიციასთან კონტაქტის დროს".

შეხვედრის ფარგლებში ორგანიზაციის იურისტებმა ისაუბრებს ისეთ საკითხებზე როგორიცაა: ადმინისტრაციული დაკავება, პირის ნარკოლოგიური შემოწმება, მძღოლთა ნარკოტესტირება, პოლიციელის მიერ პირის გამოკითხვა, სპეციალური საპოლიციო კონტროლი და ამ პროცესებში კანონმდებლობით განმტკიცებულ ძირითად უფლებებსა და მოვალეობებზე.

ღონისძიებაზე გავრცელდა თემატური ბროშურა აზერბაიჯანულ და ქართულ ენებზე.