29ივნ

Cover image

2018 წლის 29 ივნისს EMC-მ წარადგენა კვლევა „თანასწორობა შრომით ურთიერთობებში“ (საქართველოს კანონმდებლობა ევროკავშირის თანასწორობის დირექტივების შუქზე). კვლევაში შფასებულია არსებული შრომითი ურთიერთობების მომწესრიგებელი კანონმდებლობის შესაბამისობა ევროკავშირის იმ დირექტივებთან, რომელთა ჰარმონიზების ვალდებულება საქართველოს 2017 წლისათვის ჰქონდა.