22ნოე

Cover image

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამართა კვლევის პრეზენტაცია - „უფლება სათანადო საცხოვრებელზე - ძირითადი გამოწვევების ანალიზი“. კვლევა მოიცავს სათანადო საცხოვრებლის უფლებასა და იძულებით გამოსახლებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების ანალიზს.