წყარო

#ჰეშთეგი

EMC-მ 20-21 ივნისის მოვლენების პირველადი სამართლებრივი შეფასება გამოაქვეყნა. 

ანი ნასრაშვილი: "სასამართლო, ფაქტობრივად, არ დაინტერესებულა ინდივიდუალური საქმეების გარემოებებით და ყოველგვარი განმარტებებისა და დამატებითი გამოკვლევის გარეშე იღებდა გადაწყვეტილებას აქციის მონაწილეების დაპატიმრების თაობაზე. სასამართლო ეყრდნობოდა მხოლოდ პოლიციის თანამშრომლების ახსნა-განმარტებებს".

EMC-ს ანგარიშს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე: http://bit.ly/329FulF