წყარო

TV პირველი

16 ივლისს EMC-მ ახალი კვლევა: „ნარკოპოლიტიკა საქართველოში - შეჩერებული რეფორმა და ახალი ტენდენციები“ წარადგინა.

კვლევაში მიმოხილულია ნარკოტიკულ დანაშაულებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს პოლიტიკის, საკანონმდებლო ჩარჩოს და სისხლისსამართლებრივი პრაქტიკის ძირითადი ტენდენციები.

კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, EMC-კიდევ ერთხელ ითხოვს პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ნარკოპოლიტიკის სფეროს ძირეულ რეფორმამდე, გამოიყენონ ერთჯერადი ამნისტიის, ან შეწყალების მექანიზმი იმ მსჯავრდებულთა მიმართ, რომლებიც ნარკოდანაშაულზე უსამართლო ან არაპროპორციულ სასჯელს იხდიან.

EMC-ს კვლევას სრულად შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე: https://bit.ly/32tdx8P