კოტე ერისთავი, EMC-ს სოციალური პროგრამის დირექტორი: "უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, რომელსაც დაევალება შრომის უსაფრთხოებასთან ერთად, შრომითი პირობებისა და შრომითი უფლებების დაცვა და ზედამხედველობა. დღეს მთავარი გამოწვევა შრომის კოდექსის აღსრულება არის".