მარიამ ჯანიაშვილი: "კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ სათანადო საცხოვრებლის უფლებასთან დაკავშირებული სავალდებულო საერთაშორისო სტანდარტები საქართველოში არ სრულდება. სათანადო საცხოვრებლის უფლების უზრუნველყოფა არ მოიცავს მხოლოდ ოთხ კედელს და თავზე ჭერს, არამედ მოიცავს ღირსეულ, უსაფრთხო და სათანადო გარემოში ცხოვრებას".